Codul Fiscal valabil pentru 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial!

Codul Fiscal valabil pentru 2016 a fost publicat in Monitorul Oficial!

In Monitorul Oficial de joi s-a publicat noul Cod fiscal pe care il vom cunoaste de acum inainte drept Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

In mod sintetic, in noul Cod fiscal remarcam:
– reducerea taxei pe valoarea adaugata, cota generala la
20%, insotita de o scadere a TVA pentru livrarile de carti,
manuale, ziare, reviste la cota de 5%, cota ce se aplica de
altfel si pentru accesul la competitiile sportive, evenimentele
culturale etc;
– cresteri de taxe cum ar fi majorarea taxelor locale datorate
de persoanele fizice pentru locuintele detinute, remarcanduse
majorari substantiale si de mai multe ori pentru locuintele
folosite ca sedii pentru desfasurarea de activitati
independente;
-extinderea tipurilor de venituri pentru care se datoreaza
asigurari sociale pensii sau contributii individuale la
sanatate, ce nu se platesc conform Codului fiscal actual.
Principalele elementele de impozitare ce fac obiectul
actului normativ:

1) MICROINTREPRINDERILE
-Este o microintreprindere societatea ce realizeaza la finele
exercitiului anterior venituri impozabile mai mici de 65.000
euro la cursul de la finele exercitiului iar ponderea serviciilor
de consultanta si management este mai mare de 20% in
total venituri.
-Impozitul pe venitul microintreprinderii este de 3%.
-O microintreprindere ce inregistreaza un salariat este
impozitata cu o cota de 1% pentru primele 24 luni de
activitate daca asociatii /actionarii nu au mai detinut titluri
financiare la alte persoane juridice.
-Daca societatea a fost infiintata pe un termen limitat, durata
minima a societatii este de 48 luni.

2) IMPOZITUL PE PROFIT
-Impozitul pe profit se datoreaza in cota de 16%, cota
generala. Daca societatea desfasoara activitati din domeniul
barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau
cazinourilor, impozitul mai sus amintit nu poate sa fie mai
mic de 5% din total venituri realizate.
-Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si
cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile
aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si
deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile
nedeductibile.
-Se remarca noua definitie a cheltuielii deductibile conform
careia sunt deductibile cheltuielile efectuate in scopul
realizarii activitatii economice.
-Se remarca totodata introducerea in Codul fiscal a unei
proceduri similare celei de corectare a erorilor contabile in
sensul ca daca in anul curent se identifica o eroare de calcul
a impozitului pe profit aferenta unui exercitiu inchis iar
eroarea este nesemnificativa, corectarea se face pe seama
profitului anului curent. Daca eroarea este semnificativa se
impune o corectare pe seama rezultatului fiscal al anului la
care se refera eroarea.
Dintre modificarile aduse impozitului pe profit amintim:
1. Facilitatea de profit reinvestit se acorda atat pentru
echipamentele din grupa 2.1 cat si din clasa 2.2.9 din
Catalogul mijloacelor fixe, respectiv Echipamente
tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) si
Calculatoare electronice si echipamente periferice. Masini si
aparate de casa, control si facturat. Observam extinderea
bunurilor aflate in sfera profitului reinvestit si largirea
sferei catre calculatoare si echipamente de facturare.
2. Se extinde categoria de venituri neimpozabile pentru
sumele colectate de operatorii responsabili cu gestionarea
deseurilor.
3. Cheltuielile de protocol sunt deductibile in cota de 2%
asupra profitului contabil la care se adauga cheltuiala cu
impozitul pe profit si cheltuiala de protocol. Nu se fac ajustari
fiscale, se porneste de la profitul brut contabil.
4. Cheltuielile sociale se pot acorda in valoarea de pana la
5% din cheltuielile cu salariile retinem majorarea plafonului.
5. Cheltuielile de sponsorizare reduc impozitul pe profit in
procentul de 0,5% (5 la mie) din cifra de afaceri, fara a
depasi 20% din impozitul pe profit si se pot reporta pe o
perioada de 7 ani. Observam majorarea procentului din cifra
de afaceri.
6. Pentru imprumuturile pe termen lung de la alte entitati se
reduce la 4% nivelul ratei dobanzii cand acesta este in
valuta ce poate fi deductibila, conditionat de gradul de
indatorare. Anterior acest procent era de 6%.
7. In cazul achizitiei mijloacelor de transport se accentueaza
faptul ca amortizarea este limitata la 1.500 lei/luna iar
valoarea ce depaseste aceasta suma este nedeductibila
chiar daca mijlocul de transport este vandut cu profit.
8. Se mentine regula generala a platilor trimestriale de
impozit pentru primele 3 trimestre, pana pe data de 25 a lunii
urmatoare celei in care s-a incheiat trimestrul, cu depunerea
pana pe data de 25 martie a anului urmator a declaratiei
anuale de impozit pe profit.

3) IMPOZITUL PE DIVIDENDE
-Dividendele platite de o societate, persoana juridica
romana, catre o alta persoana juridica romana se
impoziteaza cu procentul de 16%.
-Foarte important: nu se aplica impozitul pe dividende daca
persoana ce incaseaza dividendele detine la societatea
afiliata mai mult de 10% din capitalul social pe o perioada
mai mare de 1 an.
-Incepand cu 1 ianuarie 2017, impozitul pe dividende este in
procent de 5%.

4) TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
Cota generala aplicabila incepand cu 1 ianuarie 2016 pentru
TVA este de 20%.
Se aplica urmatoarele cote reduse:
– cota de 9% pentru medicamente, cazarea in sectorul
hotelier, alimente, servicii de restaurant si catering.
– se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru carti,
manuale scolare, reviste si pentru accesul la evenimente
culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale,
targuri sau expozitii.
– se pastreaza cota de TVA de 5% si pentru vanzarea de
locuinte sociale in schimb se modifica conditiile de aplicare
in sens favorabil cumparatorului.
Se pastreaza deductibilitatea limitata la 50% pentru
mijloacele de transport persoane cand nu sunt utilizate in
mod exclusiv in activitati economice.
Se introduce o masura tranzitorie pentru ajustarea TVA
pentru alte bunuri decat cele de capital cand acestea nu mai
sunt folosite in activitati taxabile.
Se pastreaza plafonul de 220.000 lei, reprezentand 65.000
euro la data aderarii, reprezentand plafonul de scutire de
TVA.
Se extind masurile de taxare inversa (simplificare a TVA
fara plata efectiva a TVA) pentru:
– cladiri, parti de cladire si terenuri;
– furnizarile de telefoane mobile;
– furnizarile de console de jocuri, tablete pc si laptopuri.

5. IMPOZITUL PE VENITUL PERSOANEI FIZICE
Cota generala de impozitare este de 16% iar tendinta este
de extindere a categoriilor de venituri pentru care se
datoreaza asigurari sociale (contributii la pensii sau
contributii la sanatate).
a. Impozitul pe venitul din salarii este de 16%. Se
modifica deducerile personale.
Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice
care au un venit lunar brut de pana la 1.500 lei inclusiv,
astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere –
300 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 400
lei;
-pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere –
500 lei;
-pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere –
600 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane
in intretinere – 800 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din
salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 lei, inclusiv,
deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus
si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
b. Impozitarea PFA. Exista si in legislatia anterioara
obligatia platii impozitului pe venit de 16% cat si a
contributiei de sanatate stabilite la nivelul venitului net.
-Raportandu-ne comparat la obligatiile de plata ale unui PFA
observam introducerea obligatorie a contributiei individuale
la pensii in procent de 10,5% din venitul net realizat de o
persoana. Aceasta contributie este plafonata superior la un
plafon anula de 5 x salariul mediu pe economie x 12 luni.
-Aceasta contributie se plateste chiar daca persoana fizica
autorizata este salariata la un angajator.
-Daca PFA doreste sa beneficieze de pensie intreaga,
optional achita si contributia de 15,8%, contributia
angajatorului.
-Comparand cu situatia de astazi a Codului fiscal din 2015,
acestea sunt contributii noi ce nu sunt platite de un PFA ce
este deja salariat. PFA-ul datoreaza contributia la pensii in
acest moment daca veniturile realizate din profesii/activitati
independente sunt singurele sale venituri, lucru de altfel
normal.
-Baza de calcul a contributiei la pensii este decisa de
persoana fizica si aceasta nu poate sa fie mai mica decat
35% din salariul mediu pe economie, de obicei se alege
salariul mediu pe economie, si nici mai mare de 5 ori salariul
mediu pe economie.
c. Cazuri particulare – situatii ce ne obliga sau ne
scutesc la plata contributiei la sanatate.
-Pentru veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor,
fata de reglementarile din anul curent, se mareste plafonul
cotei cheltuielilor forfetare la 40%, iar baza de calcul a
contributiei la asigurarile de sanatate nu va depasi nici in
anul 2016 suma de 5 ori salariul mediu brut pe economie.
-Pentru persoanele ce realizeaza venituri din drepturi de
proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se retine
prin stopaj la sursa, procedura cea mai des intalnita si in
anul curent, baza de calcul a contributiei de sanatate o
reprezinta venitul brut contractat din care se scade o cota de
cheltuiala forfetara in procent de 40%.
-In anul 2016, nu se datoreaza contributie de asigurari de
sanatate pentru drepturile de proprietate intelectuala, cand
persoana fizica realizeaza si alte venituri supuse deja
contributiei la sanatate, cum ar fi venituri din salarii, venituri
din pensii, venituri din activitati independente, venituri din
alte surse, conform art. 171 alin. (4) din noul Cod fiscal.
-Pentru veniturile din investitii, si analiza noastra are in mod
special in vedere veniturile din dividende incasate de
persoanele fizice, baza de calcul a contributiei este venitul
brut din dividende (nu dividendul net), incasate in anul
anterior, iar impozitarea se face ANAF prin decizie de
impunere.
-In anul 2016, nu se datoreaza contributia de sanatate,
daca persoana fizica ce incaseaza dividendele, realizeaza in
aceeasi perioada fiscala, venituri supuse deja contributiei la
sanatate, cum ar fi venituri din salarii, venituri din pensii,
venituri din activitati independente, conform art. 176 alin. (7)
din noul Cod fiscal.
-Practic, in anul 2016 este acelasi regim privind contributia
de sanatate la veniturile din dividende incasate de
persoanele fizice.
-In anul 2017, veniturile din dividende intra in sfera de plata
a contributiei individuale la sanatate, iar baza de calcul nu
poate sa fie mai mare decat de 5 ori salariul mediu brut pe
economie, conform art. 176 alin. (5) din Codul fiscal. Acest
lucru trebuie coroborat cu reducerea impozitului pe
dividende, prognozata tot pentru anul 2017.

6. TAXELE SI IMPOZITELE LOCALE.
Pentru anul 2016, persoana ce detine o locuinta in
proprietate la data de 31 decembrie 2015, datoreaza
pentru aceeasi cladire, un impozit, ce se calculeaza
influentat de trei parametrii:
a) o crestere semnificativa a bazei de impozitare
aferente unei suprafete de 1 metru patrat de constructie,
la suma de 1.000 lei, conform art. 457 alin. (2) din Codul
fiscal. Si aceasta valoare va fi influentata de rangul localitatii
si de vechimea constructiei, insa observam ca va fi o
crestere de impozitare de cel putin 6,95%, numai prin
majorarea valorii de referinta aferenta unui metru patrat de
constructie. Aceasta majorare de impozit este obligatorie
pentru proprietarul locuintei, chiar daca Primaria decide sa
pastreze actuala cota de impunere.
b) procentele de impozitare pentru cladirile rezidentiale
sunt intre 0,08% si 0,2%, valoarea aplicabila intr-un an fiind
stabilita de Consiliul local. Daca ne raportam strict doar la
procentele de impozite, observam posibilitatea Directiilor de
specialitate din cadrul autoritatii publice locale sa aplice
impozite cel putin duble.
c) intervine o impozitare diferentiata in functie de scopul
folosintei respectivei locuinte. Daca in aceasta se
desfasoara activitati economice, respectiv isi are sediul o
societate sau isi desfasoara activitatea o persoana fizica ce
practica o activitate independenta sau este sediul declarat
pentru un PFA, intreprindere individuala sau asociatie
familiala, impozitele stabilite de Primarie sunt in procent intre
0,2% si 1,3%, conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal.
Aceste procente permit majorarea impozitului cu pana la
nivelul de 13 ori fata de nivelul actual.
-Cu toate acestea, aceste procente reduse de impozitare,
daca valoarea locuintei a fost stabilita printr-un raport de
evaluare facut in ultimii 5 ani, respectiv daca locuinta a fost
achizitionata/construita in ultimii 5 ani. Daca locuinta a fost
achizitionata/construita intr-o perioada anterioara mai
mare de 5 ani sau daca nu exista o reevaluare in ultimii 5
ani, cota de impozit este de 2% din valoarea de referinta
determinata chiar de Codul fiscal, pornind de la o suma
de 1.000 lei/metru patrat de constructie, conform art. 458
alin. (4) din Codul fiscal. In acest caz, impozitul poate sa
depaseasca si de 20 de ori nivelul actual.
-Apar doua situatii particulare, ce trebuie mai bine analizate,
respectiv ce se intelege in mod real prin activitate
economica, deoarece notiunea fiscala este doar de a realiza
furnizarea de bunuri/prestarea de servicii si lucrari pe piata,
si daca doar o parte din aceasta locuinta, sa zicem doar o
camera dintr-un apartament este locatia unde se desfasoara
activitatea economica.
-Din perspectiva desfasurarii activitatii economice, legiuitorul
ne prezinta ca fiind o diferenta intre a presta servicii si a fi o
locuinta rezidentiala, doar decontarea cheltuielilor cu
intretinerea si utilitatile, conform art. 459 alin. (3) lit. b) din
Codul fiscal.
-Intrebarile de substanta sunt: daca in aceasta locuinta
exista doar sediul oficial al unei societati, sau sediul oficial al
unui PFA, iar aceste entitati isi desfasoara activitatea in alta
locatie, se datoreaza un impozit majorat?
-In mod normal, raspunsul este nu, insa depinde de foarte
multi factori. In unele cazuri, criteriul de existenta a societatii
sau criteriul de recunoastere a acelei activitati independente
este chiar detinerea acestui spatiu.
-Daca in incinta acelei locuinte, cunoastem cu certitudine ca
intr-o camera se desfasoara activitati economice, iar restul
locuintei este folosit chiar cu o destinatie rezidentiala, in
acest caz impozitarea este mixta, in sensul ca impozitul
majorat se datoreaza numai pentru suprafata acelei camere,
iar pentru restul locuintei, se va calcula si datora un impozit
cu cota redusa.
-Foarte important: in calitate de persoana fizica proprietar
al unei locuinte, doar in cazul in care in aceasta se
desfasoara si activitati economice, trebuie sa depuna la
Directia de specialitate a autoritatii locale, o declaratie
speciala, conform art. 495 lit. a) din Codul fiscal.
-Consideram necesar ca acest temei normativ sa il
prezentam, pentru o mai buna edificare a faptului ca nu toti
proprietarii de locuinte depun aceasta declaratie, ci numai
cei ce detin cladiri nerezidentiale sau cu destinatie mixta,
dupa cum urmeaza: “Art. 495. – In vederea stabilirii
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se
stabilesc urmatoarele reguli: a) persoanele fizice care la data
de 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri nerezidentiale
sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna
declaratii pana la data de 29 februarie 2016, conform
modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finantelor
publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei
publice in termen de 60 de zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, a prezentului cod.
(…)”.
-Si societatile ce detin in proprietate o constructie vor
depune o declaratie speciala de impunere, pentru
constructiile existente in patrimoniu la data de 31 decembrie
2015. Persoanele juridice ce detin constructii platesc in anul
2016 un impozit pe cladiri astfel:
a) pentru constructiile rezidentiale aflate in proprietate, cota
este intre 0.08% si 0,2% din valoarea impozabila a
constructiei;
b) pentru constructiile nerezidentiale, cota este intre 0,2% si
1,3% din valoarea impozabila a constructiei.
-Baza impozabila se actualizeaza la 3 ani, prin efectuarea
unei reevaluari. In cazul in care nu se efectueaza o
reevaluare in ultimii 5 ani, cotele anterioare enumerate se
majoreaza la 5%, conform art. 460 alin. (1), (2) si (8) din
Codul fiscal.

7. ACCIZELE
Se pastreaza structura produselor accizabile existente si in
2015 (accize armonizate si accize nearmonizate). Nivelul
accizei pentru principalele produse accizabile este:
a.benzina fara plumb: 2035,40 lei pentru 1.000 litri,
respectiv 2.03 bani/litru.
b.alcool etilic: 3306,98 lei/ hl alcool.
· S-a eliminat acciza nearmonizata de lux pentru
iahturi, autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare
de 3.000 cmc, confectii din blanuri etc. Raman ca
produse supuse accizelor nearmonizate lichidul cu
nicotina din tigareta electronica si tutunul continut
in produse din tutun incalzit.

8. TAXA PE CONSTRUCTII datorata la buget.
Ramane in procent de 1%, urmand sa fie abrogata cu 1
ianuarie 2017.

 

Sursa: ANAF.ro

This entry was posted in BOCP, Online Shop, Sfaturi E-commerce. Bookmark the permalink.