Drepturile clientului si protectia datelor

Prin aceasta cale aducem la cunostinta clientilor o modificare a termenelor si conditiilor de utilizare (a fost specificata numarul de inregistrare de operator de date avand caracter personal) cat si publicarea unei pagini dedicate cu drepturile clientului si colectarea datelor pe site-ul nostru:

http://www.real-host.eu/Suport:Drepturile_Clientului.html

Real Life SRL este inregistrata cu nr 32451, ca si prelucrator de date cu caracter personal, avand scopul “servicii de comunicatii electronice”.

This entry was posted in Găzduire Web. Bookmark the permalink.