Modificari privind casele de marcat

Cash Register

Modificari privind casele de marcat

Potrivit O.U. 91/2014 care a intrat in vigoare in 9 ianuarie s-au publicat modificari privind fucntionarea casei de marcat.

Aspecte importante sunt:

casa de marcat este diferita de registrul de casa! Asta inseamna ca daca firma are registrul de casa la sediu, si casa de marcat la un punct de lucru, banii rezultati din urma vanzarilor se transfera pe baza de chitanta si monetar in caseria de la sediu si doar de acolo se fac plati la furnizori!!!

Daca la punctul de lucru este si caseria unitatii atunci se face o decizie in care se precizeaza faptul ca la punctul de lucru este caseria unitatii, iar in fisa postului a vanzatorului se mentioneaza o atributie in plus si anume intocmirea registrului de casa.

Fiecare firma isi stabileste o procedura operationala a circuitului banilor, care trebuie completata in regulamentul de ordine interioara.

cand se strica casa de marcat in cel mult 24 de ore trebuie anuntat service-ul casei de marcat si notat exact data si ora cand s-a telefonat catre ei. De aceea cine are stabilit in contract ca orice defectiune se anunta telefonic, modificati in sms, mail sau fax ( pentru a avea o dovada scrisa). Mai jos legat de acest aspect am extras ce trebuie facut din punct de vedere al banilor in astfel de cazuri.

cat mai repede trebuie luat legatura cu service-ul casei de marcat si solicitat sa faca modificarile la casa conform O.U. 91/2014 ce le mentionez mai jos. A intrat in vigoare din 9 ianuarie, si nerespectarea celor precizate in ordonanta au santiunii foarte mari, de ex de la 8000-10.000 lei + confiscare bunuri + suspendare activitatea de la 1- 3 luni!!!

Extrageri O.U. 91/2014 care a intrat in vigoare in 9 ianuarie 2015:

  1.  Operatorii economici care incaseaza integral sau partial cu numerar sau prin card contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligate sa utilizeze casa de marcat si sa emita bonuri fiscale pe care sa le inmaneze clientilor. La cererea clientilor vor elibera si factura.

Operatorii economici la defectarea casei de marcat anunta imediat unitatea acreditata si in Registrul special inregistreaza toate operatiunile si emit chitante! Iar la cerere si factura (exceptie la utilizarea Registrului = taximetria). Registrul special se utilizeaza 10 ani;

Se interzice operatorilor economici obligati la utilizarea caselor de marcat sa dea clientilor alte documente decat bonul fiscal. Clientul este obligat sa solicite bon fiscal;

  1.  Bonul fiscal trebuie sa contina urmatoarele elemente:

denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxă; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxă, cu indicarea nivelului de cotă; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul. + unitatea de măsură, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, la cererea acestuia.

3. Rola jurnal: termen de pastrare 2 ani de la incheierea anului in care a fost intocmi

  1. Jurnal electronic ( la casele de marcat electronice): termen de pastrare in arhiva operatorului economic, 5 ani de la data incheierii anului in care a fost intocmit
  1. Raportul fiscal de inchidere zilnica- arhivare 5 ani, si trebuie sa contina:-  denumirea şi codul de identificare fiscală ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. + numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului, valoarea totală a acestora, total taxă pe valoarea adăugată aferentă, identificatorul jurnalului electronic, numărul şi valoarea reducerilor, anulărilor, sume de serviciu, precum şi sumele rezultate pentru fiecare mijloc de plată utilizat.

Sumele de serviciu reprezintă sumele de bani utilizate pentru plata restului către client, puse la dispoziţia operatorului aparatului de marcat electronic fiscal la începutul fiecărei zile de lucru. Acestea se regăsesc în soldul contului de casă şi, de asemenea, în soldul de la sfârşitul zilei de lucru

 6. Memoria fiscala se arhiveaza si pastreaza 10 ani.

 7. art 10 lit d, contraventie! Neintocmirea de documente justificative pt sumele de bani introduse/extrase in/din sertarul AMEF altele decat incasarea contravalorii bunurilor /serviciilor sau cele pentru rest la client;

 8. art. 10 lit.gg) contraventie ! detinerea la punctele de vanzare a bunurilor/serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele AMEF, in Registrul special sau prin chitanta

9. Neinmanarea bonului fiscal clientului se sanctioneaza cu amenda 800-1500 lei

10. Operatorul economic este obligat sa afiseze la loc lizibil un anunt detaliat de atentionare a clientilor cu privire la obligatia sa solicite inmanarea bonului fiscal.

This entry was posted in BOCP. Bookmark the permalink.